اولین نمایشگاه جامع صنایع دریایی

شنبه هفتم بهمن ۹۶
(0)
(0)
اولین نمایشگاه جامع صنایع دریایی
تصاویر اولین نمایشگاه جامع صنایع دریایی
 امیردریادار رستگاری در افتتاحیه اولین نمایشگاه جامع صنایع دریایی
امیردریادار رستگاری در افتتاحیه اولین نمایشگاه جامع صنایع دریایی
 امیردریادار رستگاری در افتتاحیه اولین نمایشگاه جامع صنایع دریایی
امیردریادار رستگاری در افتتاحیه اولین نمایشگاه جامع صنایع دریایی
 آقای مهندس عباس نژاد در میزگرد بررسی موانع توسعۀ گردشگری دریایی
میزگرد بررسی موانع توسعۀ گردشگری دریایی
آقای مهندس سجده، مدیرعامل شرکت کشتیرانی والفجر در میزگرد بررسی موانع توسعۀ گردشگری دریایی
میزگرد بررسی موانع توسعۀ گردشگری دریایی
 آقای مهندس سلیمانی، فعال گردشگری در میزگرد بررسی موانع توسعۀ گردشگری دریایی
میزگرد بررسی موانع توسعۀ گردشگری دریایی
جناب آقای مهندس نعمت زاده در غرفۀ انجمن مهندسی دریایی ایران
جناب آقای مهندس نعمت زاده در غرفۀ انجمن مهندسی دریایی ایران
جناب آقای مهندس نعمت زاده در غرفۀ انجمن مهندسی دریایی ایران
جناب آقای مهندس نعمت زاده در غرفۀ انجمن مهندسی دریایی ایران
 میزگرد بررسی ابعاد و آثار تصادم دریایی
میزگرد بررسی ابعاد و آثار تصادم دریایی
حضور جناب آقای مهندس رضوانی، مدیرعامل صندوق توسعۀ صنایع دریایی در غرفه انجمن مهندسی دریایی ایران
حضور جناب آقای مهندس رضوانی، مدیرعامل صندوق توسعۀ صنایع دریایی در غرفه انجمن مهندسی دریایی ایران
 حضور امیر دریادار رستگاری در غرفه انجمن مهندسی دریایی ایران
حضور امیر دریادار رستگاری در غرفه انجمن مهندسی دریایی ایران
 میزگرد بررسی موانع توسعۀ گردشگری دریایی ایران با حضور سرکار خانم معینی و جناب آقای عباس نژاد
میزگرد بررسی موانع توسعۀ گردشگری دریایی ایران
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
شرکت سازنده