حمایت انجمن مهندسی دریایی ایران از چهارمین کنگرۀ ملّی انجمن صوتیات ایران

۱۳۹۶/۱۰/۱۳ چهارشنبه
(1)
(0)
حمایت انجمن مهندسی دریایی ایران از چهارمین کنگرۀ ملّی انجمن صوتیات ایران
حمایت انجمن مهندسی دریایی ایران از چهارمین کنگرۀ ملّی انجمن صوتیات ایران
در راستای گسترش شبکۀ همکاری در حوزه های بین رشته ای مرتبط با دریا و همچنین بسترسازی برای بهره گیری از پتانسیل های دیگر گرایش های علمی و تخصّصی برای رفع نیازهای صنایع دریایی کشور، انجمن مهندسی دریا در صدد است با حمایت از رویدادهای علمی در حوزه های مختلف فرابخش دریایی، حتی المقدور توجّه محقّقین و متخصّصین حوزه های مختلف را به موضوعات و چالش های دریایی کشور جلب نماید.
جناب آقای مهندس فاضل، رئیس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران، با تأکید بر لزوم توسعۀ همکاری های بین رشته ای تصریح کرد یکی از حوزه های بین رشته ای مهم در فرابخش دریایی کشور، صوتیات یا همان آکوستیک زیر آب است. انجمن صوتیات ایران، به عنوان یکی از انجمن های صاحب نظر در حوزه های مختلف صوتیات، نسبت به برگزاری سالانۀ کنگرۀ صوتیات مبادرت ورزیده است و محورهای ذیل را برای این منظور در نظر گرفته است.
 
جوّ صوتیّات (و هوا‌صوتیّات)
(Atmospheric Acoustics  & Aeroacoustics)
زیست‌صوتیّاتBioacoustics
آوصوتیّات (شامل صوتیّات زیرآب و صوتیّات اُقیانوس)Hydroacoustics (including Underwater Acoustics and Ocean Acoustics)
زمین‌صوتیّات (و لرزه‌صوتیّات)Geoacoustics (Seimoacoustics)
آوافیزیکSonophysics
آواشیمیSonochemistry
صوتیّات محاسباتیComputational Acoustics
موج‌دیس‌ها (پردازش علامت صوتی)Waveforms (Acoustic Signal Processing)
سازه صوتیّاتStructural Acoustics
جذب صوتیAcoustic Absorption
روان‌صوتیّاتPsychoacoustics

فاضل، با بیان اینکه علوم صوتیات در حوزه های ناوبری دریایی، ارتباطات دریایی، شناسایی و اختفا، بسترشناسی، محیط زیست، اقیانوس شناسی و بسیاری بخش های مرتبط دیگر نقش بسزایی دارند، بر لزو م توجّه جامعۀ دریایی به این موضوع از یک سو و از سوی دیگر، توجّه متخصّصین علوم صوتی به حوزۀ دریایی تأکید نمود و از همگان دعوت نمود در این کنفرانس و کنفرانس های تخصّصی مشابه، که فارغ ار کلّی گویی های امروزی، بصورت تخصّصی می توانند در رفع مشکلات واقعی نقش ایفا نمایند، مشارکت فعّال داشته باشند. 
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
شرکت سازنده