عضویت حقوقی در انجمن مهندسی دریایی ایران

(0)
(0)
فرم عضویت حقوقی

تکمیل مدارک ذیل جهت عضویت در انجمن مهندسی دریایی ایران به صورت حقوقی ضروری است. لازم به ذکر است کلیه مدارک ذیل باید به آدرس انجمن ارسال شود.

1.اصل فرم عضویت تکیل شده با مهر و امضا

دانلود فرم عضویت

2.اصل منشور اخلاقی(تمامی صفحات باید مهر و امضا شوند)

دانلود منشور اخلاقی

3.رزومه شرکت

4. رزومه مدیرعامل(شامل مشخصات فردی، مدارک تحصیلی و سوابق کاری)

5.کپی آگهی تاسیس منتشر شده در روزنامه رسمی

6. کپی آخرین تغییرات چاپ شده در روزنامه رسمی

7. اصل نامه درخواست عضویت به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران، آقای مهندس حسین ابراهیم‌زاد فاضل

 

بعد از ارسال مدارک فوق موضوع عضویت شرکت جدید در کمیته عضویت بررسی و بعد از تایید و تعیین مبلغ عضویت سالانه فرم مخصوص اطلاعات شرکت جهت تکمیل شدن پرونده عضویت همراه با نامه شماره حساب جاری انجمن ارسال می‌شود.

شرکت سازنده