انجمن مهندسی دریایی

انجمن مهندسی دریایی
چالش‌ها و فرصت‌های بانکرینگ در گفت‌وگو با دبیر انجمن صنعت بانکرینگ ایران چالش‌ها و فرصت‌های بانکرینگ در گفت‌وگو با دبیر انجمن صنعت بانکرینگ ایران - گو با دبیر انجمن صنعت بانکرینگ ایران - اوند، دبیر انجمن صنعت بانکرینگ ایران - j;‎های انجمن بانکرینگ ایران توضیح - ت‌های انجمن به منظور تحقق اهداف - حال، اعضای انجمن صنعت بانکرینگ با سرم - حمل و نقل دریایی داشته باشد؟ آیا می& - حمل و نقل دریایی و تجارت جهانی وابست - مایش صنایع دریایی که در تاریخ 26 و 27
صنعت بانکرینگ ، انجمن بانکرینگ ، انجمن مهندسی دریایی ایران ، محمدرضا راوند ، توسعه دریامحور ،
365 بازدید، پنج شنبه شانزدهم اسفند ۹۷
شکایت محمدسعید سیف از رئیس و دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران رد شدشکایت محمدسعید سیف از رئیس و دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران رد شد - یس و دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران ر - رئیس سابق انجمن مهندسی دریایی ایران، - یس و دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران، - وگو و نام انجمن مهندسی دریایی ایران و - . دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران د - سلیم اموال انجمن و تمکین به رأی جامعه - ل امور این انجمن دارند تمکین نموده و - رأی جامعه دریایی سرباز می‌زند،
محمدسعید سیف ، حسین ابراهیم‌زاد فاضل ، محمدامین فیضی چکاب ، انجمن مهندسی دریایی ، رد اتهام ،
518 بازدید، یکشنبه نوزدهم اسفند ۹۷
پیام نورورزی رئیس انجمن مهندسی دریایی ایرانپیام نورورزی رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران - ورزی رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران ر - ام نورئیس انجمن مهندسی دریایی ایران، - سال گذشته انجمن مهندسی دریایی ایران ا - یات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران - عالین حوزه دریایی آرزوی پیروزی و توفی - رم که حوزه دریایی کشور را از ریا و تز
نوروز 98 ، جامعه دریایی ، انجمن مهندسی دریایی ایران ، حسین ابراهیم‌زاد فاضل ،
360 بازدید، چهارشنبه بیست و نهم اسفند ۹۷
سال 1398 مبارکسال 1398 مبارک - 398 مبارک انجمن مهندسی دریایی ایران ف - بار/2.jpg انجمن مهندسی دریایی ایران ف - امعه محترم دریایی کشور تبریک عرض می‌ن - امعه محترم دریایی کشور تبریک عرض می&z
سال نو ، سال 98 ، جامعه دریایی ، انجمن مهندسی دریایی ایران ،
309 بازدید، چهارشنبه بیست و نهم اسفند ۹۷
نمایندگی‌ انجمن مهندسی دریایی ایران در استان‌ مازندران راه اندازی شدنمایندگی‌ انجمن مهندسی دریایی ایران در استان‌ مازندران راه اندازی شد - نمایندگی‌ انجمن مهندسی دریایی ایران د - نمایندگی انجمن مهندسی دریایی ایران د - یئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران، - یأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران - ان نماینده انجمن علمی مهندسی دریایی ا - یشبرد امور انجمن موفق و پیروز باشید و - انجمن علمی مهندسی دریایی ایران در اس - انجمن علمی مهندسی دریایی ایران در است - لمی مهندسی دریایی ایران در استان ماز - لمی مهندسی دریایی ایران در استان مازن - سعه پایدار دریایی برای میهن عزیزمان،
انجمن مهندسی دریایی ایران ، نمایندگی مازندران ، حسین ابراهیم‌زاد فاضل ، دکتر امیرنظام براتی ،
307 بازدید، دوشنبه دوم اردیبهشت ۹۸
پیام تبریک وزیرعلوم به مناسبت سال نو به رئیس انجمن مهندسی دریایی ایرانپیام تبریک وزیرعلوم به مناسبت سال نو به رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران - و به رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران د - پیام رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران، - یئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، انجمن مهندسی دریایی ایران ، منصور غلامی ، حسین ابراهیم‌زاد فاضل ، پیام تبریک ،
224 بازدید، چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۹۸
شروع به کار خبرگزاری مارین‌نیوزشروع به کار خبرگزاری مارین‌نیوز - عضای گرامی انجمن و همچنین جامعه محترم - بری تحلیلی دریایی ایران، مارین نیوز ر - امعه محترم دریایی می‌رساند، پایگ - بری تحلیلی دریایی ایران، مارین‌ن - خرین اخبار دریایی ایران و جهان، اخبار - خرین اخبار دریایی ایران و جهان: M
مارین‌نیوز ، انجمن مهندسی دریایی ، پایگاه خبری تحلیلی دریایی ایران ، اخبار و اطلاع‌رسانی دریایی ،
318 بازدید، پنج شنبه پنجم اردیبهشت ۹۸
تبریک رئیس انجمن مهندسی دریایی برای انتصاب جانشین جدید فرمانده کل سپاهتبریک رئیس انجمن مهندسی دریایی برای انتصاب جانشین جدید فرمانده کل سپاه - بریک رئیس انجمن مهندسی دریایی برای ان - اضل، رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران، - ی نسبت به انجمن مهندسی دریایی ایران ه - أت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران - گرمی جامعۀ دریایی کشور بوده است و امی - وم و صنایع دریایی ایفا نماییم. و م
سردار دریادار فدوی ، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، حسین ابراهیم‌زاد فاضل ، انجمن مهندسی دریایی ایران ،
230 بازدید، چهارشنبه یکم خرداد ۹۸
موسسه رده‌بندی آسیا به دنبال احراز شرایط عضویت در آیاکسموسسه رده‌بندی آسیا به دنبال احراز شرایط عضویت در آیاکس - ز عضویت در انجمن بین‌المللی رده& - از بخش‎های دریایی کشورمان که توانست ب - خش‎های دریایی کشورمان که توانست ب - مای ناوگان دریایی کشور را برآورده کنن - j;های بیمه دریایی و کلوپ‌های P&a - یا تأسیسات دریایی موضوع بیمه به لحاظ
کاپیتان فرخ هاشمی ، موسسه رده‌بندی آسیا ، انجمن مهندسی دریایی ایران ، آیاکس ، خبرنامه مهندسی دریا ،
104 بازدید، جمعه بیست و چهارم خرداد ۹۸
چالش اصلی ما در حوزه دریا گرفتار شدن در روزمرگی استچالش اصلی ما در حوزه دریا گرفتار شدن در روزمرگی است - یئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران ب - ایی مانند انجمن مهندسی دریایی ایران ر - یزی به نام مهندسی پزشکی وجود داشت و ی - ه‌های مهندسی صنایع تازه جان گرفت - دمات فنی و مهندسی است و در مقایسه با - رکز تحولات دریایی به جنوب خلیج‌ف - راکز صنعتی دریایی ما در شمال خلیج&zwn - نی در حوزه دریایی نداشته‌اند و ا - ودی ناوگان دریایی عراق در مقابل ناوگا - ان از نابن دریایی ایران ظرف مدت کوتاه
بهمن حروفی ابراهیمی ، عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران ، توسعه صنایع دریایی ، سازمان‌های مردم‌نهاد دریایی ، انجمن‌های دریایی ،
17 بازدید، چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۹۸
شرکت سازنده