menusearch
iame.ir

انجمن مهندسی دریایی ایران - دو

انجمن مهندسی دریایی ایران
دوره آموزشی تهیه و تدوین کتابچه تعادل و پایداری شناوردوره آموزشی تهیه و تدوین کتابچه تعادل و پایداری شناور - ناور توسط انجمن مهندسی دریایی ایران و - وره از سوی انجمن مهندسی دریایی و موسس - های آموزشی انجمن می‌توانید از طر - اصول اولیه مهندسی دریا است که چه در ز - سوی انجمن مهندسی دریایی و موسسه رده& - و صنعتگران دریایی برگزار شد شامل ارای - جمن مهندسی دریایی و موسسه رده‌بن
دوره آموزشی تخصصی ، انجمن مهندسی دریایی ایران ، موسسه رده‌بندی آسیا ، maxsurf ، autoship ،
831 بازدید، شنبه سیزدهم بهمن ۹۷
جامعه تخصصی پاسخ می‌خواهدجامعه تخصصی پاسخ می‌خواهد - یئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران ، - ر پایه آن انجمن مهندسی دریایی ایران ، - j;شود. انجمن مهندسی دریایی ایران د - ها ازجمله انجمن مهندسی دریایی ایران ک - در مدیریت انجمن ایجاد کرد، واهمه&zwn - صوص به این انجمن رسیده است و تعدادی ا - واهد جامعه دریایی کشور امروز سؤالاتی - کم بر حوزه دریایی و بندری کشور دارد ک - ضل | جامعه دریایی کشور امروز سؤالاتی - معاون امور دریایی سازمان بنادر را به - عاونت امور دریایی این سازمان مربوط می - زرگ دریایی ایران یکی از مطالبات و سؤا - خاب شده در ایران نبوده؛ اینکه چگونه ا - کشور بزرگ ایران و یک کشور مهم دریایی
حسین ابراهیم‌زاد فاضل ، سازمان بنادر و دریانوردی ، معاونت دریایی ، انجمن مهندسی دریایی ایران ، پاسخگویی و شفافیت سازی ،
578 بازدید، سه شنبه نهم بهمن ۹۷
چالش‌ها و فرصت‌های بانکرینگ در گفت‌وگو با دبیر انجمن صنعت بانکرینگ ایران چالش‌ها و فرصت‌های بانکرینگ در گفت‌وگو با دبیر انجمن صنعت بانکرینگ ایران - گو با دبیر انجمن صنعت بانکرینگ ایران - اوند، دبیر انجمن صنعت بانکرینگ ایران - j;‎های انجمن بانکرینگ ایران توضیح - ت‌های انجمن به منظور تحقق اهداف - حال، اعضای انجمن صنعت بانکرینگ با سرم - حمل و نقل دریایی داشته باشد؟ آیا می& - حمل و نقل دریایی و تجارت جهانی وابست - مایش صنایع دریایی که در تاریخ 26 و 27 - ت بانکرینگ ایران بانکرینگ، صنعتی است - این مزایا، ایران هنوز نتوانسته است جا - ت بانکرینگ ایران به گفت‎وگو نشستیم که - ت بانکرینگ ایران به گفت‎وگو نشستی - ن بانکرینگ ایران توضیحاتی را ارائه کن
صنعت بانکرینگ ، انجمن بانکرینگ ، انجمن مهندسی دریایی ایران ، محمدرضا راوند ، توسعه دریامحور ،
690 بازدید، پنج شنبه شانزدهم اسفند ۹۷
پیام نورورزی رئیس انجمن مهندسی دریایی ایرانپیام نورورزی رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران - ورزی رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران ر - ام نورئیس انجمن مهندسی دریایی ایران ، - سال گذشته انجمن مهندسی دریایی ایران ا - یات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران - عالین حوزه دریایی آرزوی پیروزی و توفی - رم که حوزه دریایی کشور را از ریا و تز - شورعزیزمان ایران بر بلندای بالندگی بن
نوروز 98 ، جامعه دریایی ، انجمن مهندسی دریایی ایران ، حسین ابراهیم‌زاد فاضل ،
630 بازدید، چهارشنبه بیست و نهم اسفند ۹۷
سال 1398 مبارکسال 1398 مبارک - 398 مبارک انجمن مهندسی دریایی ایران ف - بار/2.jpg انجمن مهندسی دریایی ایران ف - امعه محترم دریایی کشور تبریک عرض می‌ن - امعه محترم دریایی کشور تبریک عرض می&z
سال نو ، سال 98 ، جامعه دریایی ، انجمن مهندسی دریایی ایران ،
532 بازدید، چهارشنبه بیست و نهم اسفند ۹۷
نمایندگی‌ انجمن مهندسی دریایی ایران در استان‌ مازندران راه اندازی شدنمایندگی‌ انجمن مهندسی دریایی ایران در استان‌ مازندران راه اندازی شد - نمایندگی‌ انجمن مهندسی دریایی ایران د - نمایندگی انجمن مهندسی دریایی ایران د - یئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران ، - یأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران - ان نماینده انجمن علمی مهندسی دریایی ا - یشبرد امور انجمن موفق و پیروز باشید و - انجمن علمی مهندسی دریایی ایران در اس - انجمن علمی مهندسی دریایی ایران در است - لمی مهندسی دریایی ایران در استان ماز - لمی مهندسی دریایی ایران در استان مازن - سعه پایدار دریایی برای میهن عزیزمان، - دسی دریایی ایران در استان مازندران ت - دسی دریایی ایران در استان مازندران تع
انجمن مهندسی دریایی ایران ، نمایندگی مازندران ، حسین ابراهیم‌زاد فاضل ، دکتر امیرنظام براتی ،
569 بازدید، دوشنبه دوم اردیبهشت ۹۸
پیام تبریک وزیرعلوم به مناسبت سال نو به رئیس انجمن مهندسی دریایی ایرانپیام تبریک وزیرعلوم به مناسبت سال نو به رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران - و به رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران د - پیام رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران ، - یئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، انجمن مهندسی دریایی ایران ، منصور غلامی ، حسین ابراهیم‌زاد فاضل ، پیام تبریک ،
476 بازدید، چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۹۸
تبریک رئیس انجمن مهندسی دریایی برای انتصاب جانشین جدید فرمانده کل سپاهتبریک رئیس انجمن مهندسی دریایی برای انتصاب جانشین جدید فرمانده کل سپاه - اضل، رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران ، - ی نسبت به انجمن مهندسی دریایی ایران ه - أت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران - تبریک رئیس انجمن مهندسی دریایی برای ا - رئیس انجمن مهندسی دریایی برای انتصاب - جمن مهندسی دریایی برای انتصاب جانشین - گرمی جامعۀ دریایی کشور بوده است و امی - وم و صنایع دریایی ایفا نماییم. و م
سردار دریادار فدوی ، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، حسین ابراهیم‌زاد فاضل ، انجمن مهندسی دریایی ایران ،
625 بازدید، چهارشنبه یکم خرداد ۹۸
موسسه رده‌بندی آسیا به دنبال احراز شرایط عضویت در آیاکسموسسه رده‌بندی آسیا به دنبال احراز شرایط عضویت در آیاکس - ز عضویت در انجمن بین‌المللی رده& - از بخش‎های دریایی کشورمان که توانست ب - خش‎های دریایی کشورمان که توانست ب - مای ناوگان دریایی کشور را برآورده کنن - j;های بیمه دریایی و کلوپ‌های P&a - یا تأسیسات دریایی موضوع بیمه به لحاظ - ت به بازار ایران بودند، مؤسسات رده‎بن - اری خود با ایران به مذاکره با دو موسس - ه رده‌بندی ایران پرداختند. موسسه رده‎ - ت به بازار ایران بودند، مؤسسات رده&lr - ‌بندی ایران پرداختند. موسسه رده&
کاپیتان فرخ هاشمی ، موسسه رده‌بندی آسیا ، انجمن مهندسی دریایی ایران ، آیاکس ، خبرنامه مهندسی دریا ،
698 بازدید، جمعه بیست و چهارم خرداد ۹۸
چالش اصلی ما در حوزه دریا گرفتار شدن در روزمرگی استچالش اصلی ما در حوزه دریا گرفتار شدن در روزمرگی است - یئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران ب - ایی مانند انجمن مهندسی دریایی ایران ر - یزی به نام مهندسی پزشکی وجود داشت و ی - ه‌های مهندسی صنایع تازه جان گرفت - دمات فنی و مهندسی است و در مقایسه با - رکز تحولات دریایی به جنوب خلیج‌ف - راکز صنعتی دریایی ما در شمال خلیج&zwn - نی در حوزه دریایی نداشته‌اند و ا - ودی ناوگان دریایی عراق در مقابل ناوگا - ان از نابن دریایی ایران ظرف مدت کوتاه - گان دریایی ایران ظرف مدت کوتاهی یاد ن
بهمن حروفی ابراهیمی ، عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران ، توسعه صنایع دریایی ، سازمان‌های مردم‌نهاد دریایی ، انجمن‌های دریایی ،
549 بازدید، چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۹۸
طراحی توسط سایت ساز یوتاب